Το Ιατρείο

Το Μικροβιολογικό – Βιοπαθολογικό εργαστήριο Ιωάννου Βασίλειος στη Φλώρινα πιστοποιήθηκε από την εταιρεία EQA HELLAS A.E. κατά το διεθνές σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.

Η υψηλή ποιότητα και η επιστημονική εγκυρότητα των προσφερομένων υπηρεσιών είναι αποτέλεσμα της άρτιας κατάρτισης, της συνεχούς επιστημονικής ενημέρωσης, της πολυετούς εμπειρίας μας, του αυξημένου αισθήματος ευθύνης, του εξειδικευμένου και έμπειρου παραϊατρικού προσωπικού, του πλήρους και τεχνικά άρτιου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για το μικροβιολογικό εργαστήριο Ιωάννου Βασίλειος στη Φλώρινα και εξασφαλίζεται με την εφαρμογή συνεχούς  εξωτερικού και εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου, με χρήση πολλαπλών δειγμάτων ελέγχου.

Το Εργαστήριο

Vidas – Biomerieux

Ο αναλυτής Vidas της Biomerieux χρησιμοποιείται για ανοσολογικές και ορμονολογικές αναλύσεις.

Dimension RxL Max – Siemens

Ο αναλυτής Dimension RxL Max της Siemens χρησιμοποιείται για βιοχημικές και ανοσολογικές αναλύσεις.

Architect i1000SR – Abbott

Ο αναλυτής Architect i1000SR της Abbott χρησιμοποιείται για ανοσολογικές και ορμονολογικές αναλύσεις.

Cell-Dyn 3700 – Abbott

O αναλυτής Cell-Dyn 3700 της Abbott χρησιμοποιείται για αιματολογικές αναλύσεις.

Targa BT 3000 plus – Biotecnica

O αναλυτής Targa BT 3000 plus της Biotecnica χρησιμοποιείται για βιοχημικές αναλύσεις.

D10 – BIORAD

Tο D10 – BIORAD χρησιμοποιείται για τον ελεγχο της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης (ΗbA1c) καθώς και για τον έλεγχο Μεσογειακής Αναιμίας.

Coag4D – Diagon

O αναλυτή Coag4D της Diagon χρησιμοποιείται για εξετάσεις πήξεως.

Ves Matic 20 – Diesse

Το Ves Matic 20 της Diesse χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της Ταχύτητας Καθίζησης Ερυθρών.

i-SMART 30 PRO – iSENS

Ο αναλυτής i-SMART 30 PRO της iSENS χρησιμοποιείται για εξετάσεις ηλεκτρολυτών.